کالای فیزیکی

ضربدر(cross)عسلی

ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
ضربدر(cross)عسلی
کالای فیزیکی

ضربدر(cross)عسلی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

قالب استاندارد.

ارتفاع پاشنه ۱/۵ سانتی متر

این مدل به ختطر جنس پارچه اش نباید اب یهش بخوره.