کالای فیزیکی

ضربدر(cross)مشکی

ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
ضربدر(cross)مشکی
کالای فیزیکی

ضربدر(cross)مشکی

۴۳۰٫۰۰۰۳۸۰٫۰۰۰تومان
۳۷
اضافه به سبد خرید

قالب استاندارد.

ارتفاع پاشنه ۱/۵ سانتی متر

این مدل به ختطر جنس پارچه اش نباید اب یهش بخوره.